Taliban và Afghanistan đồng thuận "một lộ trình tiến đến hòa bình"

Trong thông cáo chung gồm 700 từ, hai bên #Taliban#Afghanistan đã thống nhất về một tiến trình hòa bình có kiểm soát, bảo đảm an ninh cho các công trình công cộng như chợ, trường học, bệnh viện.


Recent Posts

See All

© 2019 Vietmedia TV. All Rights Reserved.

  • White Facebook Icon